OBEDIENCE

obedience na Slovensku

obedience v Čechách

SLUŽOBNÁ KYNOLÓGIA

zaujímavá stránka s archívom článkov venovaných služobnej kynológii TART, kde sa dá veľa naučiť.

www.sluzobnakynologia.sk

mimisterstvo vnútra slovenskej republiky

MONDIORING

mondioring na Slovensku

TELEVÍZNE RELÁCIE O PSOCH

hafici.net/zabava/tv

Kontakt

Kynologický klub J. Stolárika Modra 0904944558
kkmodra@gmail.com