Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Kynologický klub J. Stolárika MODRA
Lúčna 13
900 01 Modra

 

e-mail: kkmodra@gmail.com

 

Predseda klubu:

Veronika Vallová

0902135690

 

Výcvikový inštruktori:

Martin Valla: 0910 954 241

Katarína Hýllová 0903 723 696

Rastislav Takáč: 0904 944 558

Veronika Vallová: 0902 135 690

 

 

IČO: 30851530
IBAN: SK2109000000000182567496

SWIFT kód: GIBASKBX

 

KEDY CVIČÍME:

cvičíme každú sobotu od 8:00 za každého počasia, individuálne hodiny je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky s výcvikármi kynologického klubu.

 

KDE NÁS NÁJDETE:

cvičisko sa nachádza približne 500m po poľnej ceste za Výskumným ústavom liečiv v Modre.

Kontakt

Kynologický klub J. Stolárika Modra 0904944558
kkmodra@gmail.com