ČLENOVIA KLUBU v roku 2019

 

Psovod: 
Pes: 
Člen od roku: 
Skúšky: 
Preteky:

 

VEDENIE KLUBU

PPREDSEDA KLUBU

Veronika Vallová

PODPREDSEDA KLUBU

Juraj Sokol

TAJOMNÍK KLUBU

Ivana Poustecká

HLAVNÝ VÝCVIKÁR

Martin Valla

 

 

VÝCVIKOVÝ INŠTRUKTORI

Rastislav Takáč

Martin Valla

Veronika Vallová

Katarína Hýllová

 

 

 

 

PREZIDENT KLUBU 

Ján Stolárik     

Kontakt

Kynologický klub J. Stolárika Modra 0904944558
kkmodra@gmail.com