Členské poplatky

Milí členovia a záujemcovia o členstvo na rok 2021 Kynologického klubu J. Stolárika, dňa 12.06.2021 sa uskutočnila výročná členská schôdza. Uvedenou členskou schôdzou bola znížená výška členského príspevku na rok 2021 na výšku 20,- EUR a v prípade detí, študentov a dôchodcov 10,- EUR. Uvedené bolo navrhnuté výkonným výborom ako kompenzácia, že cvičák v roku 2020 a 2021 nemohol z dôvodu vládnych opatrení fungovať tak, ako po minulé roky. 

 
V prípade, že ste už členský poplatok uhradili, prosím považujte tento email za bezpredmetný. V prípade, že nemáte záujem o členstvo v roku 2021, taktiež prosím považujte tento email za bezpredmetný. V prípade, že ste členský príspevok na rok 2021 uhradili ešte v januári 2021, rozdiel Vám v najbližších dňoch vrátime.  
 
V prípade, že chcete byť členmi aj na rok 2021, je potrebné členské uhradiť do 31.08.2021.
 
Ďakujeme.
 
 

Údaje k platbe

 

 

Otvárame výcvikové kurzy

Od 8. mája 2021 otvárame cvičisko pre výcvikový kurz základnej poslušnosti. Ostatné výcvikové skupiny žiaľ ešte budú musieť počkať. Veríme, že čoskoro budeme môcť otvoriť pre všetkých, čo chcú so svojimi psíkmi trénovať.
 
 

 

V našom klube sa zameriavame na výcvik psov všetkých plemien a ich prípravu na bežné životné situácie. Ďalšou aktivitou, ktorej sa venujeme je športová kynológia vrátane prípravy psov na skúšky a súťaže. Takiež pomáhame naprávať problémové správanie psov a skvalitňovať spolužitie človeka a psa.

Ak máte záujem zlepšiť spolužitie so svojim psíkom, radi Vám pomôžeme a privítame na našom cvičisku. Vítaný je naozaj každý, kto má chuť naučiť sa ako cvičiť a vychovávať svojho psa.

Cvičíme každú sobotu od 8:00 za každého počasia.

Kontakt

Kynologický klub J. Stolárika Modra 0904944558
kkmodra@gmail.com